Általános Felhasználási Feltételek

A következőkben részletezett Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) tartalmazzák mindazon szabályokat és előírásokat, amelyek kötelezően alkalmazandók Szlanicska József (a továbbiakban: Szolgáltató) által alapított és működtetett internetes portálokon, (e-arveres. hu, hirdetovilag.hu) internetes kereskedelmi piacterek használata során.
Ön a „Felhasználási Feltételek elfogadása” és a „Regisztrálás” feliratra való kattintással nyilatkozik a Felhasználási Feltételek elfogadásáról. Elfogadó nyilatkozatával szerződés jön létre a szolgáltatóval www.e-arveres. hu és a felhasználó között a weboldal igénybevételére és használatára. Amennyiben Ön a Felhasználási Feltételek bármelyikével nem ért egyet, kérjük, ne regisztráljon. A Szolgáltató fenntartja a jogot a felhasználási Feltételek módosítására, amelynek visszaható hatálya nincs.

Ön a weboldalakat kizárólag saját felelősségére használhatja. A szolgáltató nem felel azon költségekért, károkért, veszteségekért, amelyek a Weboldalak használatával összefüggésben keletkeztek, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a használatra képtelen állapotból, üzemszünetből, üzemzavarból, illetéktelen behatolásból, vagy bármely információ elvesztéséből, módosulásából, az információ áramlás esetleges késedelméből, a rendszer, illetve a vonal hibájából eredő vagy azzal bármilyen módon összefüggésben álló költségeket, károkat és veszteségeket.

A Szolgáltató kizárja felelősségét a weboldalakon elhelyezett adatok és információk hitelességéért, teljességéért és pontosságáért. A Szolgáltató nem vállal jog és kellékszavatosságot az internetes kereskedelmi piactereken elhelyezett árukra és szolgáltatásokra, és teljes egészében kizárja felelősségét a weboldalak felhasználásával bármely felhasználó között létrejött jogügylet alapján feleket terhelő kötelezettségek alól, vagy nem szerződésszerű teljesítéséből eredő károk okozásáért.

A weboldalak használatára vonatkozó teljes körű jogosultság a regisztrációs adatlap kitöltése és az adatok valódiságának ellenőrzése után válik aktívvá.

Ezután lehetősége nyílik azonosítani magát (az azonosítás nem kötelező, de a partnerek előnyben részesítik az azonosítással rendelkező felhasználókat)

A felhasználók díjmentesen regisztrálhatnak, látogathatják, nézelődhetnek az e-arveres.hu weboldalon.

Regisztrációs díj: nincs
Termék feltöltési díj: nincs
Csomag ár: van
Jutalék az eladott termék után: nincs
Az e-arveres.hu oldalon az eladói jogosultság biztonsági ellenőrzés díja 100 ft utalás kizárólag saját bankszámláról lehetséges a biztonságos vásárlások és eladások érdekében. // minden esetben visszautaljuk a regisztrált bankszámlaszámára. // vásárlók ellenőrzése SMS és email kettős ellenőrzés után vásárolhatnak.

A szolgáltató fenntartja a jogot a díjfizetés feltételével elérhető szolgáltatások körének és díjtételeinek egyoldalú módosítására, amelyről a felhasználókat legalább 15 (tizenöt) naptári nappal a változtatás hatályba lépését megelőzően tájékoztatja az e-arveres.hu ügyfeleit.

A weboldalak felhasználásával nyújtott szolgáltatás a termék feltöltésével, és a táblázatban meghatározott jutalék megfizetésével teljesül.

Az e-arveres.hu oldalra történő regisztráció ingyenes, de a regisztráló személy ellenőrzéséhez kötött 18. életévüket még nem betöltött , vagy cselekvő képességükben korlátozott személyek az oldalon nem regisztrálhatnak, de szabadon böngészhetnek.

Aukció indítása, termék feltöltése, az eladni kívánt termék jellemzőinek maximális leírása.
A Szolgáltató által működtetett online piactereken, így az e-arveres.hu portálokon aukció, eladás indítására, vásárlásra, hozzászólásra és termék feltöltésére kizárólag regisztrált felhasználó jogosult.

A terméket feltöltő felhasználó köteles a terméklapon az általa feltöltött termék, vagy szolgáltatás pontos, a valósággal megegyező paramétereit és tulajdonságait megjelölni. A valóságtól eltérő adatokért a feltöltő felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik.

Az eladó, a termék feltöltésével és az aukció elindításával kötelezettséget vállal arra, hogy sikeres aukciózárás, vagy fix áras értékesítés esetén a megnyert, megvásárolt elcserélt terméket az általa megjelölt állapotban és kondíciókkal adja át a csere, vagy aukció nyertesének.

Az eladó az általa feltöltött termék ellenértékeként kizárólag az aukció, vagy azonnali áras értékesítés során nyertes ajánlatnak megfelelő árat kérheti el, amely a következő lehet:

Aukciós értékesítés során: Az eladó által megjelölt azonnali elviteli ár A legmagasabb licit ár, amely elérte, vagy meghaladta a minimál árat, Minimálár megjelölésének hiányában: a legmagasabb érvényes licit. A earveres. hu online piactereken feltüntetett árak bruttó árak. Az eladónak az earveres. hu oldalakra feltett ajánlatai szerződéskötési nyilatkozatnak minősülnek, amelytől való elállás csak a Polgári Törvénykönyvben meghatározott esetekben és feltételekkel lehetséges. Az eladó sem önmaga sem megbízottja segítségével nem licitálhat a saját maga által indított árverésen. Nem megengedett olyan aukció, csere , eladás indítása, amelynél a meghirdetett mennyiség nem a valós értékesítésre vonatkozik (pl. a vételár egy adott mennyiségre vonatkozik, de valójában csak nagyobb mennyiségben vásárolható meg) vagy a vételárat egyéb el nem várható költség terheli a leírásban meghatározva (pl. nem valós postaköltség, a fizetendő jutalék,stb). eladó jogosult felszámítani a csomagolási díjakat is megállapodás szerint. Aukcióés eladás indításkor csak a meghirdetni kívánt termék legjellemzőbb kategóriájában lehet azt elindítani. Az aukció, csere , vagy eladás meghirdetésekor a termékhez nem kapcsolódó úgynevezett keresőszavak megjelentetése nem megengedett. termékleírásban semmi féle web cím vagy erre mutató egyéb szöveg nem megengedett. Kizárólag konkrét, valós termék eladásra csakis részletes leírással bocsátható aukcióra,amelyben szerepel például az adott termék neve az eladásra kínált termék darabszáma , állapota . Szolgáltató által működtetett piactereken a Polgári Törvénykönyv 211. § szerint az érvényes ajánlatot tevő Felhasználó az aukció, csere zárásáig az ajánlatához kötve marad. Az ajánlati kötöttség időtartama az aukció, vagy csere időtartamával egyezik meg. A leadott licit, vagy érvényes ajánlat csak mindkét fél beleegyezésével és a Szolgáltató által távolítható el kizárólag aktív, még be nem fejeződött aukció esetében. A licittörlésre a Szolgáltató nem kötelezhető annak végrehajtása csak lehetőség, kivételes és indokolt esetekben. Mivel a licittörlés csak lehetőség és csakis mindkét fél egyetértésével történhet meg, ezért a Szolgáltató semminemű licittörléssel kapcsolatos utólagos kifogást sem fogad el! Az aukció lezárását követően a szerződés az eladó és az érvényes ajánlatot tevő vevő között automatikusan létrejön, amelyre tekintettel a szerződésben foglaltakat mind a vevő, mind az eladó köteles teljesíteni és betartani, vagyis az eladó köteles a felkínált terméket a kialakult áron a vevőnek eladni, a vevő pedig köteles a terméket ezen az áron megvásárolni.( ha az a termékleírásban leírtaknak megfelel) A csere esetén is az előbbiek értendők. Az eladónak és a legmagasabb licitet kínáló vevőnek a licitálási periódus lejártának napjától számítva 5 ( ÖT) munkanapon belül kell felvenni a kapcsolatot egymással. Amennyiben ez a kapcsolatfelvétel egyik fél részéről sem történik meg ezen határidőn belül, úgy az eladó jogosult a terméket ismételten újra aukcióra bocsátani, illetve vevő kötelezettsége is megszűnik a vételre vonatkozóan. Csere esetén is az előzőek érvényesek. Figyelmeztetés :mind eladó mind a vásárló Bíróságilag is kötelezhető a termék átadására vagy átvételére , ha a termék a leírásnak megfelel.

A Szolgáltató által működtetett piacterek a Felhasználók között kizárólag információközvetítői szerepet töltenek be. Az earveres. hu Weboldalak felhasználásával eladott, vagy elcserélt termékek tulajdonjog átruházása, birtokbaadása és a szerződő felek közötti pénzügyi teljesítés módja a Szolgáltatótól függetlenül a felhasználók egymás közötti megállapodása szerint történik. A Szolgáltató a piactereken meghirdetett termékek minőségét, mennyiségét, rendeltetésre való alkalmasságát és az eladó termékek feletti rendelkezési jogosultságát nem tudja ellenőrizni, ezért mindezekért való felelősségét teljes egészében kizárja. A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételével létrejött jogügyletek közötti jogvitában perbe nem vonható, és mentesül felek között a jogügylettel összefüggésben kialakult peres eljárást megelőző eljárásokban való részvételtől, és a szerződő felek tudomásul veszik, hogy a közöttük létrejövő vagy meghiúsult jogügylettel kapcsolatosan a Szolgáltató felé követelést, igényt nem támaszthatnak és nem érvényesíthetnek. A szolgáltató kizár minden felelősséget a felhasználók által megadott és/vagy nyilvánosságra hozott információkkal kapcsolatban, azok valóságtartalmáért és további felhasználásáért nem felel.

A Szolgáltató megtiltja az alábbi termékek, áruk és szolgáltatások kínálatát és forgalmazását az általa működtetett piactereken: # alkohol, vagy alkoholtartalmú italok (zárjegy nélküli termékek) kivéve minőségi, egyedi vagy különleges gyűjtői alkohol tartalmú italokat, # hitelkártya, # kitöltetlen bizonyítványok, igazolványok, érvényesítő címkék , jótállási jegyek és egyéb visszaélésre alkalmas okiratok, # gyógyszer,(orvosi vény) és minden féle gyógyhatású készítmények , ide értve a gyógynövények is szárított porított formában valamint kivétel nélkül minden étrend kiegészítő , vagy szexuális ingert keltő , vagy fokozó szer is # kábítószer,(egyéb bódulatkeltésre alkalmas anyag, vagy annak származéka) # engedélyköteles lőfegyver, valamint a közbiztonságra különösen veszélyes egyéb eszközök (dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, vipera, boxer, elektromos sokkoló, gázspray), # tűzveszélyes anyag, # robbanószer, pirotechnikai eszköz, # emberi szerv, # üdülési utalvány, # növényvédő szer és termés növelő anyag # email cím, közösségépítő oldal meghívói (IWIW, myVIP,stb), # olyan áru, amely felett az eladónak nincs rendelkezési jogosultsága, # felhasználói azonosítók beleértve az earveres. hu azonosítókat is, # durván, közízlést sértő módon pornográf anyag, sex partner közvetítés # szerzői jogvédelem alatt álló termékek másolt, hamisított példánya (CD, DVD, videóés hangkazetták, lemezek, szoftverek, illetve egyéb hangés adathordozók, stb. az eredetiségüket a leírásban szerepeltetni kell: "eredeti" vagy "nem másolat"), illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére, # hamisított márkás ruha, óra, stb. # bármilyen bűncselekményből származó,vagy azzal kapcsolatos tárgy,vagy információ # valamint bármely olyan, gyűlöletkeltésre vagy mások érzelmeinek megzavarására alkalmas tárgy, amelyet a Szolgáltató annak tekint. Továbbá tilos más weboldal reklámozása, elérhetőségének közzététele, kivéve, ha a felhasználónak a vásártérrel kötött egyéb szerződése azt kifejezetten megengedi. A Szolgáltató fenntartja a jogot bármely Felhasználó kizárására, vagy bármely tranzakció vagy további információ törlésére, illetve letiltására, amennyiben az értelmezése szerint ellenkezik a piactér rendeltetésszerű használatával!

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó által megadott regisztrációs adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel a regisztrációs adatok valódiságát illetően. Az ellenőrzés ideje alatt a Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációját (Felhasználói fiókját) határozatlan ideig, de legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig felfüggeszteni. A Szolgáltató fenntartja továbbá a jogot bármely Felhasználó kizárására, vagy bármely tranzakció vagy további információ törlésére, amely a Weboldalak értelmezése szerint ellenkezik a Weboldalak szabályzatával ellentétesnek, rágalmazásnak, törvénybe ütközőnek, sértőnek vagy erkölcstelennek minősül: Tilos információ Információ, amely linket, elérhetőséget biztosít más oldalakhoz, képekhez, kivéve abban az esetben, ha a Felhasználónak a vásártérrel kötött szerződése ezt megengedi; Információ, amely tartalmazza a Felhasználók személyi azonosító adatait vagy ezek közzétételére buzdít (email címet, telefonszámot, elérhetőséget tartalmazó weboldalt vagy annak nevét). Ennek minősül többek között azon aukció vagy üzenet is, amelyet a Szolgáltató értelmezésében kizárólag a felsorolt információk megszerzése érdekében indítanak vagy küldenek; Információ, amely obszcén és közönséges nyelvezetet vagy bárki megbotránkoztatására okot adó anyagot vagy információt tartalmaz; Információ, amely kampányszerűen más felhasználók lejáratására irányul; Információ, amely a Weboldalakkal kapcsolatos nem nyilvános adatokra vonatkozik vagy bármely más cég, szolgáltató hasonló paramétereire irányul. szigoruan tiltott olyan terméket hirdetni ami nincs az eladó birtokában annak megvásárlására várni kell .
A Weboldalakon feltett kérdések az alább felsorolt alapelveknek megfelelően kerülnek moderálásra. Kérünk minden Felhasználót, hogy hozzászólásait a moderálási alapelvek elolvasása után, és annak betartása mellett tegye közzé! Nem megengedett tevékenységnek minősülnek: A saját vagy más személy , személyes adatok(at) (név, lakcím, munkahely, telefonszám, email cím, VOIP elérhetőség (Skype, MSN, Googletalk, ICQ, bankszámla szám, egyéb) közzétevő hozzászólások, termékleírások megjelentetése. A termékleírások, kérdések (hozzászólások) valóságtartalmáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal; ha azonban egy adott hozzászólás saját vagy más jogos és méltányolható érdekeit sérti, illetve közérdeket sérthet, azt indoklás nélkül törölheti. A Szolgáltató a moderátorára ruházza azt a jogát, hogy azokat a kérdéseket (hozzászólásokat), amelyek megsértik a fenti sorokban foglaltakat, vagy a moderálási alapelvek valamelyikét, eltávolítsák. A jelen szabályzatban közzétett alapelvek következetes be nem tartása a Weboldalakról való teljes kitiltást vonja maga után!
Az Ön személyiségi jogainak bizalmas kezelése nagyon fontos számunkra, ezért a Szolgáltató nem adja át az adatokat külső személyeknek vagy szervezeteknek. Csak azokat az információkat használjuk fel, amelyek az azonosításhoz szükségesek, hogy informáljuk Önt marketingés reklámtevékenységünk folyamatos fejlesztéséről, rendszeresen bővítsük kínálatunkat, valamint Felhasználóbarátabbá tegyük oldalaink tartalmát, kinézetét és szolgáltatásainkat. Az adatokat felhasználjuk abban az esetben is, amikor értesítjük Önt az érdeklődését megcélzó témákban, mint például új szolgáltatások bevezetése, megismertetése illetve aktualitásaink. Ön regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy rendszeres hírlevelet küldjünk megadott email címére, amelyről azonban bármikor leiratkozhat Személyes menüje vagy ügyfélszolgálatunknak küldött email útján. Az Önről adatbázisunkban fenntartott információkat felhasználjuk a felmerülő kérdések, viták megoldása esetén. A regisztrálás alatt Ön átnézheti és megváltoztathatja a megadott információkat. Ha megváltoztatja adatait, adatbázisunkban tárolódik mindkét változat. A Szolgáltató a hazai adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek, az adatvédelmi törvény által előírt tartalmú és formájú megkérésére, kötelesek vagyunk a szükséges személyi azonosító információkat kiadni a Szolgáltató a Felhasználókról. Biztonság: a szolgáltaó az earveres. hu oldalra hivatkozva soha senkitől nem kéri hogy adja meg adatait vagy utaljon pénzt a számlájára, Kivéve a regisztrációs ellenőrzés folyamata , a jutalék , valamint a reklám költségek befizetése. Kivétel a regisztrációs költség 100HUFamit a regisztrációs eljárás befejezése után max 72 órán belül a felhasználó által a regisztráció folyamán megadott számlára vissza utalunk . Bármikérdése lenne azt a kapcsolati fülön keresztül , vagy naponta 8 és 20 óra között a 0630 / 6220219 telefonszámon is felteheti. Jelen felhasználói szerződés az oldal használatával kerül elfogadásra , nincs szükség külön aláírásra .